X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Informace Samsonite - záruční podmínky

Samsonite záruční podmínky

Výrobky Samsonite jsou testovány podle přísných kritérií tak, aby zajistily, že zavazadla, kterým důvěřujete splňují přísné normy. V důsledku toho, pokud dojde k potížím s tímto výrobkem Samsonite (dále jen "výrobek") a problém je způsoben výrobní vadou, nebo vadou materiálu a zpracování, společnost Samsonite výrobek podle svého uvážení, buď opraví nebo vymění, a to v souladu se zde uvedenými záručními podmínkami. Poskytovaná záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího nebo příjemce daru produktu. Doba trvání záruky je uvedena na záručním listu uvnitř výrobku, nebo v parametrech výrobku na našich webových stránkách.

Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na škody způsobené zneužitím (například přeprava neobvyklých věcí), opomenutím, nehodami, opotřebením, vystavením extrémním teplotám, rozpouštědlům, kyselinám, vodě, běžné opotřebením a roztržením, nebo poškození při přepravě (např. při letecké přepravě). Vzhledem k tomu, že údržbu či opravy na které se nevztahuje záruka, mohou být prováděny jakoukoli jinou společností, společnost Samsonite vyžaduje, abyste pro opravy na něž se vztahuje záruka používali pouze oprávněných servisních center  Samsonite ("servisní centrum"), Nevhodné, nebo nesprávně provedená údržba nebo oprava mají za následek ztrátu platnosti záruky. Chcete-li najít servisní centrum kdekoli na světě, najdete je na www.samsonite.com. Prosíme, neposílejte výrobky přímo na Samsonite, protože by to mělo za následek prodloužení doby opravy. Tato záruka platí po celém světě a může tedy být výrobek opraven v jakémkoliv servisním centru na světě. A však musíte uhradit veškeré náklady spojené s odesláním výrobku na takové centrum služeb, včetně nákladů na balení, přepravu a příslušných poplatků.

Pro uplatnění záruky na servisním středisku, potřebujete řádně vyplněný záruční list nebo originální doklad o koupi. Servisní centrum stanovít, zda se na problém vztahuje záruka společnosti Samsonite, nebo ne. Pokud ano, budete informováni o tom, zda výrobek bude opraven nebo vyměněn. Každá taková oprava nebo výměna bude na náklady Samsonite, včetně veškerých nákladů potřebných k vrácení opraveného výrobku nebo zaslání náhradního výrobku. Pokud se má výrobek vyměnit a tento výrobek již není k dispozici, společnost Samsonite tento výrobek vymění za srovnatelný výrobek Samsonite.

Náhodná nebo následná poškození jsou z této záruky výslovně vyloučena. Na náklady na práci a poškození, které vyplývají z prací provedených jinou osobou než pracovníkem servisního centra se tato záruke nevztahuje. Tímto jsou vyloučeny všechny implikované záruky a to v rozsahu povoleném zákonem. Tato záruka je zde omezena na hodnotu produktu. Výrobní specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zámky jsou určeny pouze k tomu, aby se zabránilo náhodnému otevření a nemohou nezbytně zabránit krádeži produktu nebo jeho obsahu, jeho násilnému otevření nebo poškození pracovníky letecké společnosti, nebo letiště, nebo vládních úřadů. Pokud s výrobkem manipuloval někdo jiný než vy, okamžitě si jej zkontrolujte. V případě poškození při přepravě, předejte stížnost na přepravní společnost (která je pojištěna proti poškození výrobku) na místě příjezdu, pokud možno před celním odbavením.

Tato záruka má za cíl poskytnout  Vám konkrétní zákonná práva. Kromě práv popsaných v tomto dokumentu, může uplatňovat i jiná práva, která se mohou v jednotlivých státech a zemích lišit, se zřetelem na vyjímky nebo uplatnění implicitních záruk, náhodných nebo následných škod a opravy a výměny. Proto se na Vás nemusí vztahovat omezení a vyloučení uvedená v této záruce.

Blahopřejeme Vám k Vašenu nákupu. Věříme že budete s výrobkem společnosti Samsonite a s výhodami časově omezené celosvětové záruky spokojeni.

Poslat na e-mail Vytisknout stránku

Rychlý kontakt

VT DATA, a.s.
Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9
Česká republika

Po - Pá  9:00 - 17:00

Mapa: (Areál TESLA - Hloubětín)
Tel.: +420 284 819 771
e-mail : samsonite@vtdata.cz

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Moje body

Moje body